Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-12-08

KPZ.5532.1.4.2020.BW Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły ul.Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.1.5.2021.ABS Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole szkół Samochodowych ul.25 czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2021-02-24

KOG.5532.2.42.2020.KC Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa ul.Pocztowa 4
05-310 Kałuszyn
Szczegóły
2021-02-11

DRA.5532.1.15.2021.TT Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego ul.Żeromskiego 62
26-680 Wierzbica
Szczegóły
2021-02-25

DCI.5532.19.2020.TM Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego ul.Broniewskiego 1
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2021-02-08

DRA.5532.2.13.2021.KK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul.Szkolna 5
26-434 Gielniów
Szczegóły
2021-02-19

DOS.5532.1.1.2021.KI I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul.Kościuszki 52A
07-200 Wyszków
Szczegóły
2021-02-22

DCI.5532.1.4.2021.JS Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ul.Dzierżenin 105
06-114 Pokrzywnica
Szczegóły
2021-02-16

WKS.5532.1.1.2021.RK Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej ul.Namysłowska 10
03-455 Warszawa
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.11.2020.GM Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce ul.Jezuicka 1
05-230 Kobyłka
Szczegóły
do góry