Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5771

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5771

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-27

DOS.5532.1.21.2020.TJ Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce ul.Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka
Szczegóły
2020-12-15

DOS.5532.3.8.2020.TM Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie ul.Leszno 189
06-300 Leszno
Szczegóły
2021-01-21

KPZ.5532.1.29.2020.EN Techniukum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul.Poznańska 6/8
00-680 Warszawa
Szczegóły
2021-01-19

DCI.5532.27.2020.AJ Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul.Szkolna 30
09-100 Płońsk
Szczegóły
2020-12-04

KOG.5532.2.40.2020.DP Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul.Ożarowska 69
01-408 Warszawa
Szczegóły
2020-12-04

KOG.5532.2.39.2020.DP Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki ul.Kadetów 15
03-987 Warszawa
Szczegóły
2021-01-14

DRA.5532.1.2.2021.IR Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie ul.brak nazwy 20a
26-505 Orońsko
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.20.2020.ZR Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty ul.Pułku Baszta 3
02-649 Warszawa
Szczegóły
2020-11-27

KOG.5532.2.4.2020.ZR Szkoła Podstawowa nr 133 ul.Fontany 3
01-835 Warszawa
Szczegóły
2020-11-25

WKS.5532.1.20.2020.TM Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 ul.Dzielna 1A
00-162 Warszawa
Szczegóły
do góry