Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6460

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6460

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2024-04-12

RED.5532.10.2024.AB Przedszkole nr 133 w Warszawie ul.Okopowa 7 A
01-063 Warszawa
Szczegóły
2024-04-15

DOS.5532.2.4.2024.EZ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie ul.Duczymin 15
06-330 Chorzele
Szczegóły
2024-04-08

DPŁ.5532.1.1.2024.KM Niepubliczne Przedszkole "ABC" w Płocku ul.Graniczna 44 G
09-407 Płock
Szczegóły
2024-04-17

WKS.5532.1.10.2024.MB Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul.Poprzeczna 9
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2024-04-12

DRA.5532.2.4.2024.AS Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie ul.Szkolna 64
26-634 Małęczyn
Szczegóły
2024-04-15

RED.5532.11.2024.AB Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie ul.Żytnia 71
01-149 Warszawa
Szczegóły
2024-04-10

DPŁ.5532.1.2.2024.KM Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku ul.Św. Wojciecha 1 B
09-403 Płock
Szczegóły
2024-04-17

WKS.5532.1.9.2024.MB Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie ul.15 Sierpnia 50
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2024-04-17

RED.5532.17.2024.UG Przedszkole nr 243 w Warszawie ul.Kordiana 7
04-451 Warszawa
Szczegóły
2024-04-17

WKS.5532.1.7.2024.MB Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie ul.Żwirki i Wigury 15
96-500 Sochaczew
Szczegóły
do góry