Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5771

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5771

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-01-27

KPZ.5532.2.7.2021.EK LXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Zawiszaków proporca "Victoria" w Warszawie ul.Promienista 12A
02-428 Warszawa
Szczegóły
2021-01-28

KOG.5532.1.3.2021.TG Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza w Warszawie ul.L. Staffa 21
01-884 Warszawa
Szczegóły
2021-01-21

KOG.5532.3.16.2020.MT Szkoła Podstawowa w Łomnie ul.Jana Kochanowskiego 89
05-152 Łomna
Szczegóły
2021-01-26

KPZ.5532.2.6.2021.EK Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie ul.Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
Szczegóły
2021-01-25

KPZ.5532.2.2.2021.AJ Technikum Elektroniczne Nr 1 ul.Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa
Szczegóły
2020-12-08

KPZ.5532.2.4.2021.KK I LO im. Wacława Nałkowskiego ul.Sasina 33
05-200 Wołomin
Szczegóły
2021-01-26

DPŁ.5532.3.5.2020.EC Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana zygmunta Jakubowskiego w Płocku ul.Jasna 8
09-400 Płock
Szczegóły
2021-01-22

DCI.5532.28.2020.JW Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie ul.Ordona 14
06-500 Mława
Szczegóły
2020-11-27

DOS.5532.1.22.2020.TM Zespół Szkół w Płoniawach-Bramurze, Szkoła Podstawowa ul.Płoniawy-Bramura 80A
06-210 Płoniawy-Bramura
Szczegóły
2020-12-15

DOS.5552.3.7.2020.TJ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem ul.Spółdzielcza 1
06-408 Krasne
Szczegóły
do góry