Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 w Zespole Szkół nr 32 im. K. Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul.Ożarowska 71
01-408 Warszawa
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul.Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Szczegóły
2023-03-31

KPZ.5532.4.8.2023.MD LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie ul.Lwa Tołstoja 2
01-910 Warszawa
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie ul.Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Szczegóły
2023-03-24

KOG.5532.2.7.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie ul.Poprzeczna 6
05-200 Wołomin
Szczegóły
2023-03-31

KPZ.5532.4.10.2023.MD CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Warszawie ul.Vincenta van Gogha 1
03-188 Warszawa
Szczegóły
2023-04-03

KPZ.5532.4.19.2023.KK Technikum Mechatroniczne Nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 1 w Warszawie ul.Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
Szczegóły
2023-03-24

KOG.5532.2.8.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 3 w Legionowie ul.Władysława Boniewskiego 7
05-120 Legionowo
Szczegóły
2023-03-31

KOG.5532.2.42.2023.EZ Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie ul.Conrada 6
01-922 Warszawa
Szczegóły
2023-03-09

DRA.5532.1.3.2023.MBł Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu ul.Świętego Brata Alberta 1
26-600 Radom
Szczegóły
do góry