Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-03-16

WKS.5532.1.2.2023.PP CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie ul.Łucka 17/23
00-842 Warszawa
Szczegóły
2023-03-03

DRA.5532.4.18.2023.MS Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori School w Kotarwicach ul.Wierzbicka 252
26-624 Kowala
Szczegóły
2023-04-14

KPZ.5532.4.28.2023.MK Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie ul.Żółwińska 41
05-830 Nadarzyn
Szczegóły
2023-03-03

DCI.5532.1.4.2023.AM II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul.Orylska 9
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2023-04-04

KPZ.5532.4.9.2023.MD Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie ul.Dewajtis 3
01-815 Warszawa
Szczegóły
2023-04-14

DPŁ.5532.1.2.2023.EC Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku ul.ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7
09-400 Płock
Szczegóły
2023-04-17

KPZ.5532.2.3.2023.JL Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie ul.Berka Joselewicza 4
03-803 Warszawa
Szczegóły
2023-04-04

KPZ.5532.4.5.2023.MZ CLXI Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Bartoszewskiego w Warszawie ul.Smocza 19
01-051 Warszawa
Szczegóły
2023-04-14

KPZ.5532.4.6.2023.MZ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Górze Kalwarii ul.Dominikańska 9 E
05-530 Góra Kalwaria
Szczegóły
2023-04-18

DSI.5532.5.1.2023.KW Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie ul.Bohaterów Warszawy 10
07-100 Węgrów
Szczegóły
do góry