Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-02-11

KPZ.5532.2.14.2021.MJ Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2021-02-11

KPZ.5532.2.8.2021.KP Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku ul.Konopnickiej 3
05-400 Otwock
Szczegóły
2021-02-09

DRA.5532.1.9.2021.GJS Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi ul.Wesoła 2
26-652 Zakrzew
Szczegóły
2021-02-09

KOG.5532.1.7.2021.BK Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie ul.Isaaca Bashevisa Singera 3
05-155 Leoncin
Szczegóły
2021-02-11

KPZ.5532.2.10.2021.KP Technikum nr 2 w Otwocku ul.Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Szczegóły
2020-11-25

KPZ.5532.1.25.2020.KK XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie ul.Fryderyka Joliot Curie 14
02-646 Warszawa
Szczegóły
2021-01-25

DPŁ.5532.1.2.2021.MM Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierakówku ul.Sierakówek 1
09-500 Sierakówek
Szczegóły
2021-02-09

KPZ.5532.2.12.2021.GM LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie ul.Miła 7
00-180 Warszawa
Szczegóły
2021-02-10

KOG.5532.1.8.2021.BK Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ruścu ul.Osiedlowa 72
05-830 Rusiec
Szczegóły
2021-02-08

DRA.5532.1.8.2021.EMr Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie ul.Natolin 59
26-613 Natolin
Szczegóły
do góry