Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-12-14

KOG.5532.3.12.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie ul.Porajów 3
03-188 Warszawa
Szczegóły
2020-11-24

KOG.5532.2.32.2020.JS Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Gen. Franciszka Kleeberga ul.Piłsudskiego 35
05-091 Ząbki
Szczegóły
2020-12-08

KPZ.5532.1.4.2020.BW XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka ul.Gwiaździsta 35
01-651 Warszawa
Szczegóły
2020-11-26

DRA.5532.2.26.2020.TW Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul.Kolberga 5
26-600 Radom
Szczegóły
2020-11-27

DOS.5532.1.8.2020.AWI II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Ostrołęce ul.Traugutta 2
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2020-12-10

KOG.5532.3.5.2020.KC Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte ul.Ziemskiego 22
04-408 Warszawa
Szczegóły
2020-12-09

KPZ.5532.1.5.2020.BW IV Liceum Ogólnokształcące im. Rtm. Witolda Pileckiego ul.Chyliczkowska 17
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2020-12-08

KOG.5532.3.4.2020.KC Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza ul.Bartoszycka 45/47
04-923 Warszawa
Szczegóły
2020-12-10

KPZ.5532.1.8.2020.BW Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Emilii Gierczak ul.Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria
Szczegóły
2020-11-20

KOG.5532.2.30.2020.JS Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 14 im. Bohaterów Warszawy ul.Sosnowskiego 10
02-495 Warszawa
Szczegóły
do góry