Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-03-28

KPZ.5532.3.3.2023.AJ LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul.Górnośląska 31
00 - 432 Warszawa
Szczegóły
2023-03-03

KPZ.5532.3.5.2023.AJ Szkoła Podstawowa nr 206 im. Władysława Reymonta w Warszawie ul.Bartnicza 2
03 - 358 Warszawa
Szczegóły
2023-03-10

DCI.5532.1.7.2023.MW Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Władysława Jagiełły 24
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Szczegóły
2023-03-28

DCI.5532.1.8.2023.LW Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul.1 Maja 8 C
09-310 Zielona
Szczegóły
2023-03-14

DCI.5532.1.6.2023.MW Technikum w Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
Szczegóły
2023-03-17

KPZ.5532.3.20.2023.MD Liceum Ogólnokształcące nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie ul.Kolektorska 9
01-692 Warszawa
Szczegóły
2023-03-16

DSI.5532.4.7.2023.BP Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie ul.Kościuszki 16
07-100 Węgrów
Szczegóły
2023-03-24

DSI.5532.4.13.2023.IB Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Mokobodach ul.Wiatraczna 14
08-124 Mokobody
Szczegóły
2023-03-22

DRA.5532.4.20.2023.GN Niepubliczna Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori w Radomiu ul.Traugutta 34
26-600 Radom
Szczegóły
2023-01-24

DCI.5532.3.4.2023.Jsz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pniewie ul.18 Maja 6
07-214 Zatory Pniewo
Szczegóły
do góry