Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-21

DRA.5533.2016.AB Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli ul.Paciorkowa Wola -
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.53.2016.SzJ Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole Szkół i Przedszkoli Smorządowych ul.Szkolna 14
09-110 Sochocin
Szczegóły
2016-03-16

KPU.5532.1.8.2016.BJ XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ul.Smolna 30
00-375 Warszawa
Szczegóły
2016-03-14

KPU.5532.1.5.2016.BS Technikum w Sochaczewie ul.piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2016-06-23

KPU.5533.45.54.2016.BJ Zespół Szkół Ogólnokształcących liceum ogólnokształcące nr 1 im. K.I.Gałczynskiego ul.Gen. J. Filipowicza 9
05-400 Otwock
Szczegóły
2016-04-15

DCI.5532.4.7.2016.WZ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 warsawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" ul.Płońska 143
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-04-13

DCI.5532.4.11.2016.WZ Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie ul.Wyzwolenia 12
09-300 Żuromin
Szczegóły
2016-01-29
2016-02-03
KPU.5533.7.2016.BJ XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy ul.Zbaraska 1
04-014 Warszawa
Szczegóły
2016-06-21

ZSE.5532.2.2.2016.BK poradnia psychologiczno - pedagogiczna ul.Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińska Mazowiecki
Szczegóły
2016-05-25

DSI.5535.31.2016.PB Zespół Szkół nr 2 w Łosicach ul.Piłsudskiego 9
08-200 Łosice
Szczegóły
do góry