Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-22

DOS.5533.50.2016.BJ Szkoła Podstawawa im. Armii Krajowej w Drwęczy ul.Drwęcz 44
07- 411 Rzekuń
Szczegóły
2016-06-22

DOS.5533.47.2016.BJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce ul.Skowrońskiego 8
07-417 Ostrołęka
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.34.2016.MJ Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego ul.J. Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew
Szczegóły
2016-06-22

DOS.5533.45.2016.IW Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul.Pisatowska 23A
07-407 Czerwin
Szczegóły
2016-06-22

DRA.5533.123.2016.MB Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach ul.Parznice 53
26 - 624 Kowala
Szczegóły
2016-02-16

DOS.5532.4.2.2016.DB Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół w Gąsewie Poduchownym ul.Reymonta 12
06-213 Sypniewo
Szczegóły
2016-05-10

KPU.5533.37.2016.BS Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-02-16

DOS.5532.4.1.2016.DB Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie ul.Wł. Broniewskiego 2a
06-216 Sypniewo
Szczegóły
2016-05-13

DRA.5533.89.2016.AD Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kłudnie ul.Kłudno 83
26-415 Klwów
Szczegóły
2016-03-10

DRA.5533.43.2016.AB Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi ul.Nowa Wieś 69
05-660 Warka
Szczegóły
do góry