Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-15

DPŁ.5533.27.2016 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie ul.ul. Niepodległości 11
09-450 Wyszogród
Szczegóły
2016-03-17

DPŁ.5533.29.2016 Szkoła Podstawowa w Staroźrebach ul.ul. Szkolna 7
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2016-02-19

DPŁ.5533.16.2016.AO Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak ul.Kolejowa 1
09- 520 Łąck
Szczegóły
2016-03-01

DPŁ.5533.25.2016.AO Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul.J. Korczaka 10
09-408 Płock
Szczegóły
2016-02-23

DPŁ.5532.3.2.2016.AO Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ul.1 Maja 7
09-402 Płock
Szczegóły
2016-02-26

DPŁ.5532.3.3.2016.AO Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul.Ułańska 1
09-402 Płock
Szczegóły
2016-02-25

DPŁ.5533.14.2016 Policealna Szkoła TEB Edukacja w Płocku ul.ul. Tumska 18
09-400 Płock
Szczegóły
2016-02-25

DPŁ.5533.13.2016 Technikum TEB Edukacja w Płocku ul.ul. Tumska 18
09-400 Płock
Szczegóły
2016-03-10

KOG.5532.2.9.2016.TD Gimnazjym nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Bartnicza 8
03-358 Warszawa
Szczegóły
2016-03-11

KOG.5532.2.16.2016.TD Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki ul.Al.Niepodległości 27
02-653 Warszawa
Szczegóły
do góry