Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-16

DRA.5533.145.2015.MO Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu ul.Jarzyńskiego 6
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-19

DRA.5533.150.2015.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul.Sobieskiego 12
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-21

DRA.5532.122.2015 Niepubliczne Przedszkole KRAINA PRZYGÓD w Radomiu ul.Wierzbicka 99c/1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-23

DRA.5532.125.2015 Szkoła Policealna EDUKACJA w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5532.124.2015 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu ul.Limanowskiego 34/40
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-11

DSI.5533.77.2015.PB. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul.10 lutego 18
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-15

DRA.5532.119.2015 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5532.126.2015 Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ul.Nowa Wieś 70A
05-660 Warka
Szczegóły
2015-10-15

DRA.5533.149.2015.JT Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Borkowicach ul.Platanowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
2015-09-30

DRA.5533.142.2015.MK. Publiczne Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego ul.Kilińskiego 25
26-600 Radom
Szczegóły
do góry