Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-22

DRA.5533.33.2016.AK Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ul.Warszawska 12
26 - 600 Radom
Szczegóły
2016-03-18

DOS.5532.4.12.2016.DB Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce ul.Z. Berlinga 16
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-18

DOS.5532.4.11.2016.DB Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce ul.Gorbatowa 06-kwi
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5532.1.3.2016 Liceum Ogólnokształcące im. Ks.prof.dr hab.. Włodzimierza Sedlaka w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2016-03-17

DCI.5532.4.2.2016.JW Publiczna Szkoła Podstawowa Świeszewo ul.Świeszewo 8
06-150 Świeszewo
Szczegóły
2016-03-18

DSI.5532.1.4.2016.AM I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie ul.Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
Szczegóły
2016-02-10
2016-02-18
DOS.5533.8.2016.KI Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach ul.Władysława Broniewskiego 17
07-415 Olszewo-Borki
Szczegóły
2016-01-18

DRA.55335.5.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej ul.Kolonia Szczerbacka 37
26 - 400 Przysucha
Szczegóły
2016-01-21

DPŁ.5533.6.2016.MM Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu ul.Konstytucji 3-go Maja 8
09-200 Sierpc
Szczegóły
2016-01-18

DRA.5533.5.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul.Główna 1A
26 - 434 Gielniów
Szczegóły
do góry