Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6733

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6733

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-01

ZSE.5533.51.2016.AD Punkt Przedszkolny "Drugi Dom" ul.Parkowa 13
05-120 Legionowo
Szczegóły
2016-01-08

DRA.5533.4.2016.MK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą ul.Wczasowa 44
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2016-03-15

DCI.5532.1.4.2016.UP Gimnazjum Specjalne nr 135 w Zespole Szkół Specjalnych nr 99 w Warszawie ul.Różana 22/24
02-569 Warszawa
Szczegóły
2016-04-20

DOS.5532.4.19.2016.BK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Zespole Szkół w Wykrocie ul.Wykrot 21C
07-430 Wykrot
Szczegóły
2016-05-18

DRA.5533.88.2016.MN Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski w Kozienicach ul.Kochanowskiego 1
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-04-29

DOS.5533.19.2016.ER Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu ul.Szpitalna 10
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2016-04-26

DRA.5532.4.22.2016.MK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą ul.Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą
Szczegóły
2016-04-26

DRA.5532.4.21.2016.MK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie ul.Radzanów 4a
26-807 Radzanów
Szczegóły
2016-05-20

ZSE.5533.81.2016.AN Europejskie Niepubliczne Przedszkole KASPEREK ul.Brwinowska 2D
02-746 Warszawa
Szczegóły
2016-05-09

ZSE.5533.69.2016.IW Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń" ul.Smoleńska 64
03-526 warszawa
Szczegóły
do góry