Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6733

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6733

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-28

DRA.5532.4.25.2016.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Iłży ul.Wójtowska 5
27-100 Iłża
Szczegóły
2016-05-24

ZSDE.5533.82.2016.EG Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul.Marecka 76
05-220 Zielonka
Szczegóły
2016-05-10

DSI.5535.24.2016.AD Gminne Przedszkole w Zbuczynie ul.Jana Pała II 1
08 - 106 Zbuczyn
Szczegóły
2016-04-21

ZSE.5533.66.2016.AD Przedszkole Nr 132 ul.Śmiała 20
01-523 Warszawa
Szczegóły
2016-03-22

KOG.5751.9.2016.AWB Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie ul.1 Maja 19
05-200 Wołomin
Szczegóły
2016-02-29

DRA.5533.36.2016.MS Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu ul.Odrodzenia 37
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-16
2016-03-17
ZSE.5533.34.2016.JS Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich ul.Leśna 8
05-320 Mrozy
Szczegóły
2016-04-29

DPŁ.5532.4.11.2016.AO Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Rościszewie ul.Reymonta 4
09-204 Rościszewo
Szczegóły
2016-05-12

DRA.5533.92.2016.JT Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce ul.Warszawska 24
05-660 Warka
Szczegóły
2016-04-08

DOS.5533.17.2016.BJ Szkoła Podstwowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Czarni ul.Czarnia 42
07-431 Czarnia
Szczegóły
do góry