Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6733

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6733

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-06

KOG.5532.3.32.2016.PL Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego ul.Wspólna 13A
96-512 Młodzieszyn
Szczegóły
2016-04-14

DPŁ.5533.38.2016.AO Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie ul.Wojska Polskiego 23
09-500 Gostynin
Szczegóły
2016-04-27

KOG.5535.66.2016.PL Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju w Warszawie ul.Toruńska 23
03-226 Warszawa
Szczegóły
2016-04-26

DRA.5533.78.2016.AK Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko ul.Hanki Lewandowicz 2
26-930 Garbatka - Letnisko
Szczegóły
2016-05-10

KPU.5533.34.2016.EK Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul.Generała Zajączka 7
01-518 Warszawa
Szczegóły
2016-04-29

DSI.5533.13.2016.JP Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 6 w Siedlcach ul.Chopina 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-05-23

DCI.5533.40.2016.JJ Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej ul.Wola Młocka 32
06-452 Wola Młocka
Szczegóły
2016-05-09

DCI.5533.38.2016.JSz Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście ul.Ciechanowska 15
09-120 Nowe Miasto
Szczegóły
2016-04-01

KOG.571.56.2016.BS Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargi ul.Królewska 69
05-822 Milanówek
Szczegóły
2016-03-30

DPŁ.5532.1.10.2016.KI Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jose ' de San Martin w Sierpcu ul.Armii Krajowej 10
09-200 Sierpc
Szczegóły
do góry