Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6733

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6733

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-05-05

KPU.5533.33.2016.MA Akademia Doskonalenia Zawodowego "NATUROPATA" ul.Osowiecka 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki- Adamowizna
Szczegóły
2016-05-05

ZSE.5533.60.2016.JK Przedszkole nr 325 ul.Kaspijska 5
02-760 Warszawa
Szczegóły
2016-05-09

ZSE.5533.72.2016.JK Przedszkole nr 196 Kraina Misiów ul.Nabielaka 18
00-743 Warszawa
Szczegóły
2016-04-12

ZSE.5533.55.2016.RK Modelowe Przedszkole w Stanisławowie Pierwszym ul.Jodłowa 1
05-126 Stanisławów Pierwszy
Szczegóły
2016-05-06

ZSE.5533.71.2016.JK Przedszkole nr 149 ul.Dolna 8
00-774 Warszawa
Szczegóły
2016-03-22

DRA.5532.15.2016.TT Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. E. Bakalarza w Radomiu ul.Energrtyków 10
26-613 Radom
Szczegóły
2016-02-17
2016-02-18
KPU.5532.7.2016.AR Cambridge School of English ul.Widok 10LU1
00-023 Warszawa
Szczegóły
2016-05-05
2016-05-06
DCI.5533.35.2016.DC Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Zespole Szkół w Polesiu. ul.Baboszewo 9
09-105 Baboszewo
Szczegóły
2016-05-05
2016-05-06
DCI.5533.36.2016.JW Gimnazjum w Zespole Szkół w Polesiu ul.Polesie 9
09-105 Polesie
Szczegóły
2016-05-12

ZSE.5533.77.2016.AR Młodzieżowy Dom Kultury ul.Łazienkowska 7
00-449 Warszawa
Szczegóły
do góry