Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-12-14

KOG.5532.3.3.2020.IKM Szkoła Podstawowa 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie ul.Jana Olbrachta 48/56
01-111 Warszawa
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.1.12.2021.MSO Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach ul.Laski 68
26-670 Pionki
Szczegóły
2021-02-11

DSI.5532.1.5.2021.BR Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim ul.Marii Skłodowskiej-Curie 16
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2021-01-26

DPŁ.5532.1.3.2021.AO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół nr 1 w Płocku ul.Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
Szczegóły
2021-02-12

DSI.5532.1.3.2021.JP Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie ul.Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
Szczegóły
2021-02-17

KOG.5532.1.11.2021.TG Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” w Warszawie ul.Malownicza 31
02-272 Warszawa
Szczegóły
2021-02-12

DSI.5532.1.4.2021.IT Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte ul.Kościuszki 53
08-400 Garwolin
Szczegóły
2021-02-18

DSI.5532.1.11.2021.JG Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej ul.Sokołowska 1
08-119 Chodów
Szczegóły
2021-01-22

KOG.5532.3.17.2020.MT Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie ul.marsz. Józefa Piłsudskiego 11
05-840 Brwinów
Szczegóły
2021-02-11

DSI.5532.1.6.2021.HB Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim ul.Polna 8
08 - 300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
do góry