Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6036

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6036

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-03-21

WKS.5532.1.2.2022.AN Przedszkole niepubliczne U Żwirka ul.Sadowa 14B
05-500 Piaseczno-Baszkówka
Szczegóły
2022-04-14

DOS.5532.2.7.2022.IM Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie ul.Ostrołęcka 27
07-440 Goworowo
Szczegóły
2022-03-25

KPZ.5532.1.6.2022.KK Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie ul.Berka Joselewicza 4
03-803 Warszawa
Szczegóły
2022-03-29

KPZ.5532.1.5.2022.KK Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie ul.Komorska 17/23
04-161 Warszawa
Szczegóły
2022-03-28

KPZ.5532.2.7.2022.KK Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie ul.Władysława Reymonta 13
05-120 Legionowo
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.1.1.2022.KK Technikum Samochodowe Nr 2 im. Czesława Orłowskiego w Warszawie ul.Jana Pawła II 69
01-038 Warszawa
Szczegóły
2022-03-24

KPZ.5532.1.7.2022.KK Technikum Zawodowe w: Szkoły Beaty Mydłowskiej w Warszawie ul.Kaleńska 3
04-367 Warszawa
Szczegóły
2022-03-30

KPZ.5532.1.3.2022.KK Technikum Fototechniczne w Warszawie ul.Spokojna 13
01-433 Warszawa
Szczegóły
2022-03-23

KPZ.5532.1.4.2022.KK Szkoła Policealna Akademii Realizacji Dźwięku w Warszawie ul.Kijowska 3
03-432 Warszawa
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.1.2.2022.KK Szkoła Branżowa II st. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie ul.Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Szczegóły
do góry