Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-01-25

DPŁ.5532.1.2.2021.MM Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierakówku ul.Sierakówek 1
09-500 Sierakówek
Szczegóły
2021-02-09

KPZ.5532.2.12.2021.GM LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie ul.Miła 7
00-180 Warszawa
Szczegóły
2021-02-10

KOG.5532.1.8.2021.BK Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ruścu ul.Osiedlowa 72
05-830 Rusiec
Szczegóły
2021-02-08

DRA.5532.1.8.2021.EMr Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie ul.Natolin 59
26-613 Natolin
Szczegóły
2021-02-05

DPŁ.5532.1.4.2021.HP Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza ul.Kobylińskiego 25
09-402 Płock
Szczegóły
2020-02-12

WKS.5532.1.10.2020.IW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 ul.Al. Jerozolimskie 30 lok. 5
00-024 Warszawa
Szczegóły
2021-02-05

KPZ.5532.2.11.2021.MD Branżowa Szkoła Samochodowa I Stopnia Nr 1 ul.Jana Pawła II 69
01-038 Warszawa
Szczegóły
2021-02-01

DOS.5532.3.10.2020.AR Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie ul.Szkolna 9
06-425 Karniewo
Szczegóły
2021-01-26

KPZ.5532.1.5.2021.DW Liceum Niepubliczne Ogólnokształcące Fundacji Amicus w Warszawie ul.Powązkowska 90
01-728 Warszawa
Szczegóły
2021-01-29

KPZ.5532.1.4.2021.BW Liceum Ogólnokształcące Nr 13 w Warszawie ul.Conrada 7
01-929 Warszawa
Szczegóły
do góry