Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-19

DPŁ.5532.2.9.2020.MB Szkoła Podstawowa nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Zespole Szkół nr 5 w Płocku ul.Kutrzeby 2a
09-410 Płock
Szczegóły
2020-11-25

DOS.5532.2.5.2020.JG Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul.Rubinkowskiego 15
07 - 300 Ostrów Mazowiecka
Szczegóły
2020-11-20

KPZ.5532.1.17.2020.KP CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Warszawie ul.Sobieskiego 68
02-930 Warszawa
Szczegóły
2020-11-13

DPŁ.5532.4.6.2019.MM Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ul.Niepodległości 11A
09-450 Wyszogród
Szczegóły
2020-11-19

KPZ.5532.1.16.2020.KP LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 ul.Stefana Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
Szczegóły
2020-11-30

KOG.5532.2.36.2020.BK Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lesznowoli ul.Szkolna 8
05-506 Lesznowola
Szczegóły
2020-11-26

DRA.5532.2.25.2020.IR Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul.Wrzeszczów 47
26-650 Przytyk
Szczegóły
2020-11-23

DRA.5532.2.17.2020.IR Publiczna Szkoła Podstawowa ul.Brzeźnica 9
26-900 Kozienice
Szczegóły
2020-11-25

DOS.5532.2.5.2020.JG Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul.Rubinkowskiego 15
07 - 300 Ostrów Mazowiecka
Szczegóły
2020-11-25

DPŁ.5532.2.11.2020.HP Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka ul.Czwartaków 6
09-403 Płock
Szczegóły
do góry