Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-22

KOG.5533.59.2016.EW Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej ul.Leśna 39
05-420 Józefów
Szczegóły
2016-06-23

KOG.5533.62.2016.EW Gimnazjum nr 106 im. XIX Pułku ułanów Wołyńskich ul.Bajkowa 17/21
04-855 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

KOG.5533.63.2016.EW Szkoła Podstawowa nr 204 im. IXI Pułku Ułanów Wołyńskich ul.Bajkowa 17/21
04-855 Warszawa
Szczegóły
2016-03-03

KPU.5532.1.3.2016.MJA Technikum Nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego ul.Ratuszowa 13
03-450 Warszawa
Szczegóły
2016-07-07
2016-07-08
KPU.5533.1.27.2016.MJA Szwajcarskie Centrum Edukacji ul.Al.Solidarności 117 lok. 705
00-140 Warszawa
Szczegóły
2016-08-03

DSI.5535.42.2016.IT Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej ul.Wola Korycka Górna 36
08-455 Trojanów
Szczegóły
2016-03-02

KPU.5532.1.4.2016.MJA II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego ul.Myśliwiecka 6
00-459 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

DOS.5533.51.2016.KI Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszko-wie ul." I Armii Wojska Polskiego " 89
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-12-18

KPU.5533.114.2015.KP Niepubliczne LO nr 81 SGH ul.Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Szczegóły
2016-07-18

DOS.5533.56.2016.KI "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach " ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
do góry