Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5754

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5754

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-27

DRA.5532.167.2015 Technikum w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5532.168.2015 Zasadnicza Szkole Zawodowej w Zespole Szkól Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-28

DPŁ.5533.61.2015.NI Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie ul.Szkolna 2
09-454 Bulkowo
Szczegóły
2015-12-01

ZSE.5533.155.2015.JK. Przedszkole nr 240 w Warszawie ul.Marymoncka 34
00-968 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

DPŁ.5533.67.2015.MM Publiczne Przedszkole w Gozdowie ul.K. Gozdawy 21
09-213 Gozdowo
Szczegóły
2015-11-30

DPŁ.5533.73.2015 Bursa Młodzieżowa im. św. Stanisława Kostki ul.Sikórz 83A
09-413 Brudzeń Duży
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.159.2015 Liceum Ogólnokształcące w Iłży ul.Jakuba Starszego 6
27-100 Iłża
Szczegóły
2015-11-24
2015-11-26
ZES.5532.17.2015.BK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce ul.Marecka 76
05-220 Zielonka
Szczegóły
2015-11-17

DRA.5532.151.2015 Niepublicznym Gimnazjum w Wilkowie ul.Wilków Drugi 82
05-620 Wilków Pierwszy
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5533.154.2015.KZ Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku ul.Szkolna 3
26-650 Przytyk
Szczegóły
do góry