Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-18

DRA.5533.17.4.2016.MB Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu ul.Metalowa 29
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2016-03-09

KOG.5532.2.25.2016.JC Publiczne Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi ul.Bema 73/75
01-244 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

KOG.5533.79.2016.JS Szkoła Podstawowa Nr 289 ul.Broniewskiego 99A
01-876 Warszawa
Szczegóły
2016-02-04

KOG.5532.2.1.2016.JC Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka w Warszawie ul.Bartosika 5
03-982 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

KOG.5533.84.2016.MP SP 168 ul.Zwycięzców 44
03-939 Warszawa
Szczegóły
2016-06-27

KOG.5533.87.2016.KC Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Orderu Virtutti Militari ul.Narbutta 65/71
02-524 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

KOG.5533.85.2016.KC Szkoła Podstawowa nr 202 ul.Janka Bytnara "Rudego" 19
02-645 Warszawa
Szczegóły
2016-06-22

DSI.5533.22.2016.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach ul.Siedlecka 6
08-125 Suchożebry
Szczegóły
2016-06-22

DSI.5533.24.2016.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach ul.- 65
08-311 Bielany Jarosławy
Szczegóły
2016-06-22

DRA.5533.104.2016.MN Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
do góry