Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-25

DRA.5533.10.2016.JJ Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2016-01-05

DRA.5533.179.2015.MB Publiczne Gimnazjum w Przyłęku ul.Przyłęk 142
26-704 Przyłęk
Szczegóły
2016-01-21

DOS.5533.2.2016.BJ Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie ul.Krukowo 87
06-333 Zaręby
Szczegóły
2016-01-14

DRA.5533.1.2016.IG Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec- Grójec" w Grójcu ul.Ks. Piotra Skargi 12
05-600 Grójec
Szczegóły
2016-01-08

DRA.5533.180.2015.EMr Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach ul.Bardzice 2c
26 - 624 Kowala
Szczegóły
2016-02-12

ZSE.5535.31.2016.AN Przedszkole Specjalne nr 188 w Warszawie ul.Kielecka 20
02-550 Warszawa
Szczegóły
2016-01-27
2016-01-28
ZSE.5535.18.2016.BK Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie ul.H. Ch.Andersena 4
00-147 Warszawa
Szczegóły
2016-02-09

DSI.5532.3.1.2016.AM Szkoła Języków Obcych "Euroschool" ul.Wojskowa 16/2
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-01-25

DOS.5533.3.2016.JS Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2016-01-25

DOS.5533.4.2016.JS Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły
do góry