Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6733

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6733

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-15

KOG.5532.3.29.2016.ZS Szkoła Podstawowa im. B. Prusa ul.Pocztowa 4
05-310 Kałuszyn
Szczegóły
2016-04-29

DRA.5533.86.2016.MO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Białobrzegach ul.Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
Szczegóły
2016-04-15

KPU.5533.28.2016.AR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" ul.Legionów Polskich 54/56
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-04-11

DOS.5533.16.2016.AC Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym ul.Kaczkowo Stare 86
07-306 Brok
Szczegóły
2016-04-28

DSI.5535.18.2016.MB Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Liwie ul.ks. K.R.Leszczyńskiego 2
07-100 Węgrów
Szczegóły
2016-02-16
2016-02-19
DOS.5533.6.2016.TJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Zespole Szkół w Myszyńcu ul.Dzieci Polskich 1
07-430 Myszyniec
Szczegóły
2016-03-08

DRA.5533.44.2016.AK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni - Letnisko ul.Słoneczna 5
26-630 Jedlnia - Letnisko
Szczegóły
2016-04-20

DOS.5532.4.16.2016.BK Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych ul.Szkolna 1
07-437 Łyse
Szczegóły
2016-02-17

DOS.5533.7.2016.DZ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce ul.Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-23

ZSE.5532.1.6.2016.UP Gimnazjum Specjalne w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ul.Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
Szczegóły
do góry