Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-01

ZSE.5533.157.2015.AN Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie ul.Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Szczegóły
2015-11-27

ZSE.5533.158.2015.AN Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie ul.Białobrzeska 44
02-325 Warszawa
Szczegóły
2015-12-04

ZSE.5532.18.2015.AN Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 w Warszawie ul.Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.147.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gozdawie ul.Gozdawa 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2015-11-05

DRA.5532.132.2015 Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach ul.Pawłowice 86
27-330 Pawłowice
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5532.167.2015 Technikum w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5532.168.2015 Zasadnicza Szkole Zawodowej w Zespole Szkól Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-28

DPŁ.5533.61.2015.NI Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie ul.Szkolna 2
09-454 Bulkowo
Szczegóły
2015-12-01

ZSE.5533.155.2015.JK. Przedszkole nr 240 w Warszawie ul.Marymoncka 34
00-968 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

DPŁ.5533.67.2015.MM Publiczne Przedszkole w Gozdowie ul.K. Gozdawy 21
09-213 Gozdowo
Szczegóły
do góry