Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-21

DCI.5533.49.2016.DC Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej ul.Z. Krasińskiego 25
06-406 Opinogóra Górna
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.55.2016.DC Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie. ul.Ościsłowo 8
06-452 Ościsłowo
Szczegóły
2016-06-22

KOG.5533.66.2016.JC Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej ul.Serock -
05-140 Serock
Szczegóły
2016-06-22

KOG.5533.61.2016.JC Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku ul.Pułtuska 68
05-140 Serock
Szczegóły
2016-06-21

DSI.5533.16.2016.BR Publiczne Gimnazjum nr 2 w sokołowie Podlaskim ul.Repkowska 3
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2016-05-13

KPU.5533.1.26.2016.MJ Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal” w Otwocku. ul.Andriollego 02-sie
05-400 Otwock
Szczegóły
2016-06-22

KOG.5533.52.2016.JC Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika ul.Pułtuska 68
05-140 Serock
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.87.2016.JK Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.88.2016.JK Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.63.2016.DC Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie ul.Ościsłowo 81
06-452 Ościsłowo
Szczegóły
do góry