Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-17

DSI.5533.79.2015.JP I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim ul.Sadowa 11
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2015-10-12

DCI.5533.116.2015.AJ Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu ul.S. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-10-15

DCI.5533.120.2015.EG Szkoła Podstawowa w Zespole szkół ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie ul.ks. Piotra Ściegiennego 9
09-142 Załuski
Szczegóły
2015-10-07

DCI.5533.112.2015.DC Szkoła Podstawowa w Sinogórze ul.Sinogóra 58
09-304 Lubowidz
Szczegóły
2015-09-24

DRA.5533.140.2015.TT Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Radomiu ul.Główna 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-11
2015-09-14
DPŁ.5533.56.2015.KI Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku ul.Kościuszki 20
09-402 Płock
Szczegóły
2015-09-10

DRA.5533.136.2015.MN Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu ul.Sadkowska 19
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-02

DCI.5533.111.2015.JW Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie ul.Powstańców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-09-04

DCI.5533.110.2015.DC Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej ul.Wieczfnia Kościelna 56C
06-513 Wieczfnia Kościelna
Szczegóły
do góry