Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-12

KPU.5533.95.2015.EK III Liceum Ogolnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ul.Rogalińska 2
01-206 Warszawa
Szczegóły
2016-01-18

KPU.5533.123.2015.AJ Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul.Promienista 12a
02 – 428 Warszawa
Szczegóły
2015-12-14

KPU.5533.107.2015.AJ XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego ul.Świętokrzyska 1
00 - 360 Warszawa
Szczegóły
2015-12-08

KPU.5532.3.3.2015.EK ZSZ w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-03-22

KPU.5532.1.11.2016.AJ Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie ul.Kościuszki 25
96 - 315 Wiskitki
Szczegóły
2016-05-17

ZSE.5533.79.2016.BK Przedszkole Integracyjne Nr 6 ul.C. Śniegockiej 4, 6
00-430 Warszawa
Szczegóły
2016-03-24

DRA.5533.53.2016.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu ul.Ludowa 35
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2016-04-28

DRA.5532.4.25.2016.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Iłży ul.Wójtowska 5
27-100 Iłża
Szczegóły
2016-05-24

ZSDE.5533.82.2016.EG Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul.Marecka 76
05-220 Zielonka
Szczegóły
2016-05-10

DSI.5535.24.2016.AD Gminne Przedszkole w Zbuczynie ul.Jana Pała II 1
08 - 106 Zbuczyn
Szczegóły
do góry