Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-05

KPU.5532.6.2016.AJ Zespół Szkolenia Gazownictwa ul.Kasprzaka 25
01 - 224 Warszawa
Szczegóły
2016-03-11

KPU.5533.1.14.2016.BS Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych ul.Zygmunta Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Szczegóły
2016-03-22

KPU.5532.1.27.2016.BB Liceum Ogólnokształcące ul.Legionów Polskich 54/56
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-01-15

ZSE.5533.8.2016.JS Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 ul.Szczęśliwicka 45/47
02 – 353 Warszawa
Szczegóły
2016-03-23

KPU.5533.22.2016.EK Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie ul.Ludwika Waryńskiego 1
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-04-01

KPU.5533.1.17.2016.BS Policealna Szkoła Masażu w Warszawie ul.Zygmunta Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Szczegóły
2016-04-01

KPU.5533.1.18.2016.BS Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych ul.Zygmunta Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Szczegóły
2016-05-30

DSI.5535.30.2016.JK Zespół Oświatowy w Stoczku ul.Węgrowska 34
08-104 Stoczek
Szczegóły
2015-10-15
2015-10-16
KPU.5533.86.2015.ZC XXVII Liceum Ogólnokształcace ul.Polna 5
00-625 Warszawa
Szczegóły
2015-11-26
2015-11-30
KPU.5533.99.2015.ZC Zespól Szkół Fototechnicznych ul.Spokojna 13
01-044 Warszawa
Szczegóły
do góry