Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-30
2015-10-01
KPU.5533.80.2015.ZC Zespól Szkól nr 114 ul.Alpejska 16
04-628 warszawa
Szczegóły
2016-01-05
2016-01-07
KPU.5533.2.2016.ZC Zespól Szkół nr 14 ul.Szanajcy 14
03-481 Warszawa
Szczegóły
2015-11-13

KPU.5533.1.36.2015.ZC Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS ul.Trocka 4
03-563 Warszawa
Szczegóły
2015-12-14
2015-12-15
KPU.5533.109.2015.ZC XLVII Liceum Ogólnokształcące ul.Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
Szczegóły
2016-03-07

KPU.5533.14.2016.BB Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie ul.Szczawnicka 1
04-069 Warszawa
Szczegóły
2016-02-12

KPU.5533.12.2016.EK XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego ul.Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
Szczegóły
2016-03-18

KPU.5532.1.18.2016.AJ XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego ul.Dolna 6
00 - 774 Warszawa
Szczegóły
2016-02-22

KPU.5533.17.2016.AJ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego ul.Ogrodnicza 6
05 - 180 Pomiechówek
Szczegóły
2016-05-24

DSI.5535.29.2016.JK Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii ul.Siedlecka 202
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-05-25

DSI.5535.28.2016.JK Zespół Oświatowy w Pruszynie ul.Dolina Liwca 46
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry