Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-06

DRA.5532.117.2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie ul.Pogroszyn 49
26-432 Wieniawa
Szczegóły
2015-10-20

DRA.5532.121.2015 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU Koło ul.Grenadierów 18
26-611 Radom
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.89.2015.JS. Przedszkole nr 1 w Wyszkowie ul.Prosta 7a
07-202 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.88.2015.TJ Przedszkole nr 7 w Wyszkowie ul.11 Listopada 50
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.90.2015.TJ Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej ul.Przedszkolna 2
07-320 Małkinia Górna
Szczegóły
2015-10-15

DRA.5532.120.2015 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze ul.Przemysłowa 5
26-400 Przysucha
Szczegóły
2015-10-15

ZSE.5533.134.2015.JK Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Legionowie ul.Krakowska 14
05-120 Legionowo
Szczegóły
2015-10-09

DRA.5532.118.2015 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Pałacyk' ul.Krychnowicka 1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-23

DCI.5532.75.2015.JW Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie ul.Wyspiańskiego 11 A
06 - 400 Ciechanów
Szczegóły
2015-09-30

ZSE.5533.128.2015.AN Przedszkole Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka z Asyżu ul.Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
Szczegóły
do góry