Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6460

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6460

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-06-26

KOG.5532.3.19.2023.GM Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia w Warszawie ul.Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
Szczegóły
2023-05-31

KOG.5532.3.13.2023.TD Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul.Szkolna 5
05-340 Kołbiel
Szczegóły
2023-06-26

KOG.5532.3.20.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie ul.Spiska 1
02-302 Warszawa
Szczegóły
2023-06-27

DCI.5532.6.4.2023.DC Szkoła Podstawowa im. S.W. Reymonta w Stróżewie ul.brak 50
09-142 Załuski
Szczegóły
2023-06-28

KPZ.5532.1.2.2023.BH Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 w Warszawie w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie ul.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
Szczegóły
2023-06-13

DPŁ.5532.7.3.2023.MB Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku ul.Pasaż Vuka Karadzica 1
09-400 Płock
Szczegóły
2023-06-27

DCI.5532.6.3.2023.DC Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Kroczewie ul.Kroczewo 136
09-142 Załuski
Szczegóły
2023-06-26

DRA.5532.3.8.2023.IR Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze ul.Partyzantów 6
26-400 Przysucha
Szczegóły
2023-06-20

KPZ.5532.1.4.2023.BH XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie ul.Miła 22
01-047 Warszawa
Szczegóły
2023-06-16

KPZ.5532.1.6.2023.BH XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawie ul.Halna 20
04-961 Warszawa
Szczegóły
do góry