Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-23

KOG.5532.2.6.2020.EB Szkoła Podstawowa nr 141 ul.Szaserów 117
04-349 Warszawa
Szczegóły
2020-11-19

DRA.5532.2.11.2020.DS Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług ul.Śniadeckich 5
26-600 Radom
Szczegóły
2020-10-20

KOG.5532.2.5.2020.EB Szkoła Podstawowa nr 143 ul.Al.Stanów Zjednoczonych 27
03-047 Warszawa
Szczegóły
2020-11-16

KOG.5532.3.2.2020.EB Szkoła Podstawowa nr 2 ul.Żeromskiego 15
05-510 Konstancin-Jeziorna
Szczegóły
2020-11-24

DCI.5532.24.2020.JW Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie ul.Żołnierzy 80-tego Pułku Piechoty 4
05-600 Mława
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.31.2020.TG Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku ul.Andriollego 76
05-400 Otwock
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.11.2020.GM Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce ul.Jezuicka 1
05-230 Kobyłka
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.12.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie ul.Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
Szczegóły
2020-11-26

KOG.5532.2.35.2020.BK Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Warszawie ul.Umińskiego 12
03-984 Warszawa
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.13.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie ul.Brata Alberta 46
05-075 Warszawa
Szczegóły
do góry