Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2024-05-22

DRA.5532.1.52.2024.MWD Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Pałacyk ul.J. Piłsudskiego 100B
05-600 Grójec
Szczegóły
2024-04-23

KOG.5532.1.49.2024.MŻ Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica ul.Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
Szczegóły
2024-04-18

DPŁ.5532.1.8.2024.AOS Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku ul.Harcerska 2
09-410 Płock
Szczegóły
2019-01-18

KOG.5532.2.7.2019.IKM Szkoła Podstawowa nr 61 z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Przyszłości 4
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
Szczegóły
2024-05-06

DSI.5532.2.6.2024.IT Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej ul.Wola Korycka Górna 36
08-455 Wola Korycka Górna
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Technikum weterynaryjne ul.Miła 2
00-180 Warszawa
Szczegóły
2024-05-07

DSI.5532.2.7.2024.IT Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Korytnicy ul.Korytnica 106
08-455 Korytnica
Szczegóły
2024-04-30

DRA.5532.2.12.2024.Ako Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu ul.ul. Poświętne 17
05-600 Grójec
Szczegóły
2024-05-16

DSI.5532.2.15.2024.MB Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim ul.Szkolna 5
08-140 Radzików Wielki
Szczegóły
2024-05-22

WKS.5532.1.178.2024.JK Przedszkole nr 67 "Służewiaczek" ul.Sonaty 6a
02-744 Warszawa
Szczegóły
do góry