Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-24

DOS.5532.1.20.2020.DW Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2020-11-05

DRA.5532.2.7.2020.KK Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu ul.Lipie 31
05-620 Lipie
Szczegóły
2020-11-20

KOG.5532.2.24.EZ Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Błoniu ul.Poniatowskiego 19
05-870 Błonie
Szczegóły
2020-11-16

DSI.5532.1.23.2020.MB Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach ul.Sokołowska 37
08-110 Siedlce
Szczegóły
2020-11-23

KOG.5532.2.22.2020.TG Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie ul.Michała Kajki 80/82
04-621 Warszawa
Szczegóły
2020-11-20

DOS.5532.1.18.2020.KI Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2020-11-24

KOG.5532.2.26.2020.EZ Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej ul.Jana Pawła II 20
05 - 807 Podkowa Leśna
Szczegóły
2020-11-04

DRA.5532.2.22.2020.AM Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu ul.Wierzbicka 81/83
26-600 Radom
Szczegóły
2020-11-20

DRA.5532.2.19.2020.GJS Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu ul.Wernera 22
26-600 Radom
Szczegóły
2020-11-03

KOG.5532.2.19.2020.KC Nowatorska szkoła Podstawowa ul.Bogatki 23
02-837 Warszawa
Szczegóły
do góry