Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2024-05-06

DPŁ.5532.1.16.2024.BK Przedszkole Niepubliczne "EKOLUDKI" w Płocku ul.Kredytowa 8
09-400 Płock
Szczegóły
2024-04-15

DRA.5532.2.5.2024.AS Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy ul.Rawica-Kolonia BN
26-706 Rawica Kolonia
Szczegóły
2024-04-19

DCI.5532.2.14.2024.DC Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie ul.Warszawska 57
09-142 Załuski
Szczegóły
2024-04-25

DRA.5532.2.16.2024.MBH Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul.Czarnoleska 10
26-600 Radom
Szczegóły
2024-04-24

DRA.5532.2.17.2024.MBH Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu ul.Miła 18
26-600 Radom
Szczegóły
2024-04-26

DRA.5532.1.40.2024.IR Niepubliczne Przedszkole "Planeta Odkrywców" w Radomiu ul.Kielecka 15A
26-600 Radom
Szczegóły
2024-04-26

DSI.5532.1.9.2024.KW Niepubliczne Przedszkole "KOPERNIK" w Siedlcach ul.Składowa 31
08-110 Siedlce
Szczegóły
2024-04-26

DSI.5532.1.8.2024.KW Niepublicznym Przedszkolu "Z UŚMIECHEM" w Siedlcach ul.Wyszyńskiego 3
08-110 Siedlce
Szczegóły
2024-04-19

DCI.5532.2.16.2024.DC Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy ul.Kamienica 44A
09-142 Kamienica
Szczegóły
2024-04-29

RED.5532.19.2024.UG Niepubliczne Przedszkole Biedroneczka w Warszawie ul.Ignacego Paderewskiego 83
04-443 Warszawa
Szczegóły
do góry