Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-05-31

DSI.5532.4.2.2022.MZ Specjalne Liceum Ogólnokształcące ul.Czuchów Pieńki 1
08-210 Platerów
Szczegóły
2022-04-29

DRA.5532.3.3.2022.AK Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.ul. Powstańców Śląskich 9
26-600 Radom
Szczegóły
2022-05-09

DRA.5532.1.8.2022.KK Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul.Kelleks -Krauza 3
26-600 Radom
Szczegóły
2022-05-12

WKS.5532.1.17.2022.MZ Terapeutyczny Punkt przedszkolny "Mówi się" ul.Syrokomli 6
03-335 Warszawa
Szczegóły
2022-05-04

WKS.5532.1.15.2022.IW Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Szczęśliwe Dzieci ul.Królowej Marysieńki 104
02-954 Warszawa
Szczegóły
2022-04-29

WKS.5532.1.14.2022.EG Przedszkole Specjalne nr 213 ul.Leonida Teligi 1
00-777 Warszawa
Szczegóły
2022-04-29

WKS.5532.1.16.2022.MZ Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Little Blue ul.Sokratesa 2
01-909 01-909 Warszawa
Szczegóły
2022-04-29

WKS.5532.1.10.2022.AZ Przedszkole niepubliczne Hero!Academy ul.Branickiego 16
02-972 Warszawa
Szczegóły
2022-05-11

DSI.5532.3.3.2022.ED Szkoła Policealna TWP w Siedlcach ul.Sokołowska 37
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-04-25

WKS.5532.1.1.2022.AD Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ul.Świętojańska 5
05-500 Piaseczno
Szczegóły
do góry