Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-05-31

DRA.5532.5.3.2022.AK Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w MOW w Wierzbicy ul.Sienkiewicza 55
26-680 Wierzbica
Szczegóły
2022-06-10

DRA.5532.5.4.2022.AK Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodziezowym Ośrodku Socjotertapii w Solcu nad Wisłą ul.Wczasowa 44
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2022-06-20

WKS.5532.2.10.2022.IW Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim ul.J. Kilińskiego 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2022-06-21

WKS.5532.2.11.2022.IW Szkoła Specjalna przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim ul.J. Kilińskiego 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2022-06-14
2022-06-15
DRA.5532.5.5.2022.RO Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.Grzecznarowskiego 15
26-600 Radom
Szczegóły
2022-06-27

DRA.5532.5.2.2022.MW Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych ul.Polna 17
05-600 Grójec
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.9.2022.IW Liceum Ogólnokształcace Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie ul.Szpitalna 12
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2022-05-20

DRA.5532.1.9.2022.MW Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek ul.Chwałowice 247
27-100 Chwałowice
Szczegóły
2022-06-10
2022-07-08
DRA.5532.5.8.2022.MW Publicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy im. Św. Brata Alberta w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul.Lipska 2
26-600 Radom
Szczegóły
2022-05-30

WKS.5532.1.20.2022.AN Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Zameczek ul.Bukowa 12
05-501 Piaseczno
Szczegóły
do góry