Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6026

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6026

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-12-13

DOS.5532.2.1.2021.DZ Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK" w Ostrołęce ul.Generała A. E. Fieldorfa "Nila" 63
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2021-12-15

DCI.5532.3.1.2021.LW Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul.1 Maja 8 c
09-310 Kuczbork-Osada
Szczegóły
2021-12-10

KPZ.5532.4.7.2021.MZ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi ul.Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
Szczegóły
2021-11-30

KPZ.5532.4.5.2021.EN Międzynarodowe Europejskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kułakowskiego - International European School ul.Wiertnicza 140
02-452 Warszawa
Szczegóły
2021-02-25

WKS.5532.1.3.2021.JT Szkoła Podstawowa nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi w Instytutcie Głuchoniemych w Warszawie ul.pl. Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa
Szczegóły
2021-04-26

DRA.5532.1.20.2021.MS Publiczna Szkoła Podstawowa we Wsoli ul.Szkolna 1
26-660 Wsola
Szczegóły
2021-04-26

DRA.5532.1.19.2021.MS Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach ul.Stare Siekluki 78
26-806 Stare Siekluki
Szczegóły
2021-02-23

DOS.5532.1.4.2021.IM Szkoła Podstawowa w Ołdakach ul.Ołdaki 8a
07-411 Ołdaki
Szczegóły
2021-02-23

DOS.5532.1.6.2021.DZ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce ul.Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8
07- 417 Ostrołęka
Szczegóły
2021-02-22

DRA.5532.1.3.2021.MS Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie ul.Kłudno 83
26-415 Kłudno
Szczegóły
do góry