Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-12-04

DCI.5532.2.2.2021.AM Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Ciechanowie ul.17 Stycznia 66
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2021-11-18

DCI.5532.3.2.2021.MW Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku ul.Warszawska 70
09-100 Płońsk
Szczegóły
2022-06-23

DRA.5532.5.9.2022.MS Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie ul.Opactwo 18
26-922 Sieciechów
Szczegóły
2022-03-28

KPZ.5532.1.8.2022.KK Nova Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie ul.Widok 8
00-023 Warszawa
Szczegóły
2022-03-28

KPZ.5532.1.9.2022.KK Centrum Strzelecko-Treningowe ul.Objazdowa 3
03-771 Warszawa
Szczegóły
2022-06-21
2022-06-22
WKS.5532.2.18.2022.TM Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 ul.Bartnicza 2
03-358 Warszawa
Szczegóły
2022-06-10

WKS.5532.2.6.2022.AZ Technikum Specjalne nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz Autystycznej, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku ul.Literacka 8
05-400 Otwock
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.8.2022.AZ Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie ul.Sochaczewska 4
05-084 Leszno
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.7.2022.AZ Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie ul.Sochaczewska 4
05-084 Leszno
Szczegóły
2022-06-09

WKS.5532.2.5.2022.AZ Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku ul.Literacka 8
05-400 Otwock
Szczegóły
do góry