Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-06-13

WKS.5532.2.1.2022.AD Branżowa Szkoła I I Stopnia Specjalna nr 67 ul.Brożka 26
01-451 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.16.2022.EG Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 ul.Czarnieckiego 49
01-548 Warszawa
Szczegóły
2022-06-07

DRA.5532.5.6.2022.RO Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie ul.Huta 3
27-300 Huta
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.17.2022.AN Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 ul.Weterynaryjna 3
03-836 Warszawa
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.2.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 ul.Strażacka 57
04-462 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.4.2022.AD CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.15.2022.MB CXXIV Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.3.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 347 ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
2022-06-20

DPŁ.5532.5.1.2022.KM Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku ul.Słoneczna 65
09-402 Płock
Szczegóły
2022-05-30

DSI.5532.4.1.2022MZ Specjalna Szkoła Podstawowa ul.Przyłęk 25
08-460 Sobolew
Szczegóły
do góry