Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5883

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5883

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-27

DOS.5532.4.2020.JS Szkoła Policealna w Zespole Szkół Powiatowych ul.Juliusza Słowackiego 3
07-405 Troszyn
Szczegóły
2020-12-15

KOG.5532.3.13.2020.GM Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul.Kościelna 1
05-240 Tłuszcz
Szczegóły
2020-12-09

KPZ.5532.1.4.2020.EK Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2020-12-14

DOS.5532.3.4.2020.DB Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie ul.11 Listopada 62
07-200 Wyszków
Szczegóły
2020-11-24

DCI.5532.26.2020.JK Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie ul.Wyzwolenia 10a
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2020-12-14

DOS.5532.3.5.2020.DB Szkoła Branżowa I Stopnia w Wyszkowie ul.Świętojańska 82
07-200 Wyszków
Szczegóły
2020-12-14

KOG.5532.3.12.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie ul.Porajów 3
03-188 Warszawa
Szczegóły
2020-11-24

KOG.5532.2.32.2020.JS Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Gen. Franciszka Kleeberga ul.Piłsudskiego 35
05-091 Ząbki
Szczegóły
2020-12-08

KPZ.5532.1.4.2020.BW XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka ul.Gwiaździsta 35
01-651 Warszawa
Szczegóły
2020-11-26

DRA.5532.2.26.2020.TW Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul.Kolberga 5
26-600 Radom
Szczegóły
do góry