Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-08

DRA:5533.3.2016 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu ul.Uniwersytecka 6
26-600 Radom
Szczegóły
2016-01-18
2016-01-25
DPŁ.5533.3.2016 Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
2016-01-15

DRA.5533.178.2015.EMr Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie ul.Wrociszew 20
05 - 660 Warka
Szczegóły
2016-01-08

DRA.5533.4.2016.MK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą ul.Wczasowa 44
27 - 320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2016-02-12

ZSE.5535.23.2016.JK Przedszkole nr 117 w Warszawie ul.Sielecka 26
00-738 Warszawa
Szczegóły
2016-01-16

DRA.5533.174.2015.MN Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach ul.Parkowa 6
26 - 670 Pionki
Szczegóły
2016-01-20

DPŁ.5533.5.2016.NI Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie ul.Smardzewo 4
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2016-01-15

DPŁ.5533.2.2016.NI Gimnazjum w Staroźrebach ul.Szkolna 7
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2016-01-15

DPŁ.5533.1.2016.KI Publiczne Przedszkole w Studzieńcu ul.Studzieniec 27
09-200 Sierpc
Szczegóły
2016-01-27

DPŁ.5533.9.2016.MB Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku ul.Miodowa 13A
09-400 Płock
Szczegóły
do góry