Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-09

DCI.5533.10.2016.LW Publiczne Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 62B
09-140 Raciąż
Szczegóły
2016-02-11

ZSE.5535.19.2016.IW Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym kręgu" w Warszawie ul.Krasiczyńska 4
03-379 Warszawa
Szczegóły
2016-01-25

DRA.5533.4.2016.MK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul.Wczasowa 44
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2016-02-17

DSI.5533.5.2016.AM Niepublicznym Gimnazjum w Szydłówce ul.Szydłówka 62
08-207 Olszanka
Szczegóły
2016-02-12

DSI.5533.4.2016.AM Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie ul.Kolejowa 13
08-450 Łaskarzew
Szczegóły
2016-01-07

DCI.5533.146.2015.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach ul.Jana Pawła II 69
07 - 217 Zatory
Szczegóły
2016-01-19

DCI.5533.2.2016.AM Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie ul.Kroczewo 136
09 - 142 Załuski
Szczegóły
2016-02-15

DSI.5535.8.2016.GS Publiczne Przedszkole nr 8 "Plastuś" w Garwolinie ul.II Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin
Szczegóły
2016-02-09

ZSE.5535.24.2016.JK Przedszkole nr270 w Warszawie ul.Bełdan 5
02-695 Warszawa
Szczegóły
2016-02-10

DSI.5533.3.2016.AM Niepubliczna Szkoła Podstawowej Aleksander w Siedlcach ul.Bolesława Prusa 44
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry