Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-27

DSI.5535.3.2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem ul.Kościuszki 74
07-114 Sadowne
Szczegóły
2016-02-11

DSI.5535.6.2016.MB Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku ul.Jaworek 32
07-111 Wierzbno
Szczegóły
2016-02-15

DOS.5532.4.3.2016.DZ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH ul.Farna 20
07-323 Zaręby Kościelne
Szczegóły
2016-03-01

DOS.5533.1.2016.KI Policealna Szkoła „AKADEMIA SUKCESU” w Ostrołęce ul.Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-26

DCI. 5532.1.7.2016.AJ II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie ul.Warszawska 44a
06-500 Mława
Szczegóły
2016-02-11

DCI.5533.11.2016.WZ Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie ul.Sportowa 1
06-500 Mława
Szczegóły
2016-02-23

ZSE.5535.35.2016.JK Przedszkole Pod Dębami w Pomiechówku ul.Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
Szczegóły
2016-02-26

DCI.5532.5.2016.DSzB Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej. ul.Ks. Ściegiennego 10
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-02-25

DCI.5532.6.2016.DSzB Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie. ul.Sienkiewicza 4
06-500 Mława
Szczegóły
2016-01-27

DCI.5533.5.2016.DSzB Niepubliczna Szkola Podstawowa "Żywioły" w Płońsku. ul.Wieczorków 7
09-100 Płońsk
Szczegóły
do góry