Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6758

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6758

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-21

KPU.5533.45.26.2016.AJ LXV Liceum Ogólnokształcace z Ddziałami Integracyjnymi im. J. Bema ul.Marynarska 03-lut
02 - 674 Warszawa
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.51.2016.ZC Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica Pruszków ul.Promyka 24/26
05-800 Pruszków
Szczegóły
2016-06-21

KPU.5533.45.28.2016.AJ Technikum Mechatroniczne nr 1 ul.Wiśniowa 56
02 - 520 Warszawa
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.40.2016.AJ Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul.Piłsudskiego 26
05 - 120 Legionowo
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.43.2016.ZC Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana Pruszków ul.Daszyńskiego 6
05-800 Pruszków
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.48.2016.ZC Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie ul.Promyka 24/26
05-800 Pruszków
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.41.2016.AJ Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Piłsudskiego 26
05 - 120 Legionowo
Szczegóły
2016-06-22

KPU.5533.45.29.2016.ZC Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Pruszków ul.Kościuszki 38
05-800 Pruszków
Szczegóły
2016-06-21

KPU.5533.45.32.2016.AJ Liceum Ogólnokształcące nr LXXX im. L. Staffa ul.Wiśniowa 56
02 - 520 Warszawa
Szczegóły
2016-06-10

DSI.5535.36.2016.IT Zespół Szkół w Maciejowicach ul.Samogoszcz 2
08-480 Maciejowice
Szczegóły
do góry