Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5874

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5874

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-25

ZSE.5533.152.2015.AN Przedszkole nr 63 ul.Bolkowska 4
01-466 Warszawa
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.145.2015.AN Przedszkole nr 406 w Warszawie ul.J. Kaden Bandrowskiego 8
01-864 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5533.151.2015.AN Przedszkole nr 98 w Warszawie ul.Legendy 12
01-361 Warszawa
Szczegóły
2015-11-16

ZSE.5532.8.2015.AD Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul.Piotra Skargi 1
05-205 Klembów
Szczegóły
2015-11-09

DCI.5533.105.2015.ZW. Szkoła Podstawowa w Gościszce ul.Gościszka 82
09-310 Kuczbork-Osada
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5533.152.2015.IG Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.CH. Andersena w Radomiu ul.Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-02

DRA.5533.143.2015.AK.MS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa ul.Kolonia Ossa 40
26 - 425 Odrzywół
Szczegóły
2015-11-15

DCI.5533.118.2015.EP Szkoła Podstawowa Nr 7 imienia Zuzanny Morawskiej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul.Juliusz Konstantego Ordona 14
06-500 Mława
Szczegóły
2015-11-12

DCI.5533.126.2015.LW Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku ul.Szkolna 4
06-430 Sońsk
Szczegóły
2015-10-28
2015-10-29
ZSE.5533.141.2015.RK Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie ul.Staszica 47
96-500 Sochaczew
Szczegóły
do góry