Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-04

ZSE.571.9.2016.BK Przedszkole Integracyjne Nr 6 ul.Cecylii Śniegockiej 4/6
00-430 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

DCI.5533.15.2016.LW Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" ul.Płońska 143
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-02-19

ZSE.5535.22.2016.JK Przedszkole nr 147 w Warszawie ul.Zakrzewska 13
00-737 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

ZSE.5535.38.2016.EG Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul.Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
Szczegóły
2016-03-02

ZSE.5532.1.2.2016.MB Gimnazjum Specjalne Nr 97 ul.Kordeckiego 54
04-330 Warszawa
Szczegóły
2016-02-16

DSI.576.1.2016.PB Zespół Szkół im. Ks. Bronisława Makiewicza w Rudzie Talubskiej ul.Akacjowa 10
08-400 Ruda Talubska
Szczegóły
2016-02-19

ZSE.5535.36.2016.MB Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 ul.Geodetów 1
02-396 Warszawa
Szczegóły
2016-02-18

DSI.5535.7.2016.PB Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie ul.Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
Szczegóły
2016-01-26

DSI.5535.4.2016.ED Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul.Kościuszki 53
08-400 Garwolin
Szczegóły
2016-01-27

DSI.5535.3.2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem ul.Kościuszki 74
07-114 Sadowne
Szczegóły
do góry