Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-22

DRA.5533.105.2016.MN Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2016-06-22

DPŁ.5533.51.2016.MB Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych ul.Al. Kilińskiego 4
09-400 Płock
Szczegóły
2016-05-10

KPU.5533.35.2016.MF III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego ul.Rogalińska 2
01-258 Warszawa
Szczegóły
2016-02-09
2016-02-10
KPU.5533.5.2016.TG XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego ul.Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
Szczegóły
2016-06-22

DPŁ.5533.57.2016.AZ IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego ul.Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
Szczegóły
2016-02-26

KPU.5532.15.2016.MJA Towarzystwo Edukacyjne Sokrates- Szkoła Języków Obcych ul.Belgradzka 44 lok 5
02-793 Warszawa
Szczegóły
2016-06-23

DCI.5533.70.2016.AM Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul.Orylska 9
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.65.2016.AM Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul.Okrzei 6
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.56.2016.AM IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie ul.Powstańców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-05-16
2016-05-17
KPU.5535.23.2016.BJ Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II ul.Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 96
05-270 Marki
Szczegóły
do góry