Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6225

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6225

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-11

DRA.5532.1.2.2016 Publiczne Gimnazjum w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2016-03-30

DSI.5532.4.3.2016.PB Szkoła Podstawowa im. A. Krzywoń w Sterdyni ul.Wojska Polskiego 17
08-320 Sterdyń
Szczegóły
2016-03-03

DOS.5532.4.7.2016.BK PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JACKOWIE GÓRNYM ul.Jackowo Górne 12
07-203 Jackowo Górne
Szczegóły
2016-03-23

DOS.5532.1.11.2016.BJ I Liceum Ogólnokształcące im rtm Witolda Pileckiegow Zespole Szkół Nr 1 ul.Rubinkowskiego 8
07- 300 Ostrów Mazowiecka
Szczegóły
2016-03-23

DSI.5532.1.6.2016.RP Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul.Chopina 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-11

DOS.5532.4.6.2016.ER SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STARYM LUBIELU ul.Stary Lubiel 22A
07-207 Stary Lubiel
Szczegóły
2016-03-23

DSI.5532.1.7.2016.RP VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul.Chopina 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-02-22

DRA.5533.33.2016.AK Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ul.Warszawska 12
26 - 600 Radom
Szczegóły
2016-03-18

DOS.5532.4.12.2016.DB Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce ul.Z. Berlinga 16
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-18

DOS.5532.4.11.2016.DB Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce ul.Gorbatowa 06-kwi
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
do góry