Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-29

DSI.5535.9.2016.GS Samorządowe Przedszkole w Sarnakach ul.Dzikowa 6
08-220 Sarnaki
Szczegóły
2016-03-07

DCI.5532.1.1.2016.JK Powiatowe Gimnazjum Publiczne im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku ul.Płocka 56
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-02-26

DCI.5533.13.2016.SzJ Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2016-02-15

DSI.552.5.2016.JP Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Siedlcach ul.gen. Orlicz-Dreszera 3
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-02-23

DOS.5532.3.1.2016.JS Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce ul.Gen. H. Kamieńskiego 5
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-01-19

KOG.5533.11.2016.MP Nowatorska Szkoła Podstawowa w Warszawie ul.Bogatki 23
02-837 Warszawa
Szczegóły
2016-02-23

DOS.5532.3.2.2016.JS Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce ul.S. Żeromskiego 88/2
07-417 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-05

DRA.5533.17.2.2016 Szkoła Podstawowa Specjalna w Śmiłowie ul.Smiłów 19B
26-502 Jastrząb
Szczegóły
2016-02-16

DRA.5532.3.4.2016 Centrum Kształcenia ustawicznego w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-18

ZSE.5535.29.2016.JK Przedszkole nr 1 w Górze Kalwarii ul.Ks. Sajny 18
05-530 Góra Kalwaria
Szczegóły
do góry