Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-23

DOS.5532.95.2015.BJ Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wyszkowie ul.Geodetów 76
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-11-23

DOS.5532.96.2015.BJ Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku ul.Jana Pawła II 52
07-221 Brańszczyk
Szczegóły
2015-11-26

DOS.5533.97.2015.IM Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-26

DOS.5533.94.2015.IM Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-03

DCI.5533.124.2015.JK Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie ul.Wyspiańskiego 11A
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-11-17

ZSE.5533.144.2015.AN Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka ul.J. Kochanowskiego 10
01-864 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5533.148.2015.AN Przedszkole Niepubliczne Wesoły Tetubiś w Markach ul.Sosnowa 2B
05-270 Marki
Szczegóły
2015-11-25

ZSE.5533.152.2015.AN Przedszkole nr 63 ul.Bolkowska 4
01-466 Warszawa
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.145.2015.AN Przedszkole nr 406 w Warszawie ul.J. Kaden Bandrowskiego 8
01-864 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5533.151.2015.AN Przedszkole nr 98 w Warszawie ul.Legendy 12
01-361 Warszawa
Szczegóły
do góry