Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-06

ZSE.5533.143.2015.JK Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ul.Korzona 2
03-751 Warszawa
Szczegóły
2015-10-30

ZSE.5533.139.2015.JK. Przedszkole nr 273 w Warszawie ul.J. Olbrachta 28
01-111 Warszawa
Szczegóły
2015-09-17

KOG.5533.106.2015.AM Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie ul.Niecała 14
00-098 Warszawa
Szczegóły
2015-10-16

DRA.5533.145.2015.MO Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu ul.Jarzyńskiego 6
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-19

DRA.5533.150.2015.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul.Sobieskiego 12
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-21

DRA.5532.122.2015 Niepubliczne Przedszkole KRAINA PRZYGÓD w Radomiu ul.Wierzbicka 99c/1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-23

DRA.5532.125.2015 Szkoła Policealna EDUKACJA w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5532.124.2015 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu ul.Limanowskiego 34/40
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-11

DSI.5533.77.2015.PB. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul.10 lutego 18
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-15

DRA.5532.119.2015 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
do góry