Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-31

DRA.5532.1.18.2016.MK Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze ul.Aleja Jana Pawła II 13
26-400 Przysucha
Szczegóły
2016-03-31

DRA.5532.1.17.2016.MK Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze ul.Aleja Jana Pawła II 13
26-400 Przysucha
Szczegóły
2016-02-10

DRA.5533.25.2016.Emr Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi ul.Nowa Wieś 81
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-03-30

DPŁ.5532.1.2.2016 Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkół nr 6 w Płocku ul.3 Maja 4
09-402 Płock
Szczegóły
2016-03-22

KOG.5532.2.5.2016.ZR Gimnazjum Miejskie nr 3 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 ul.Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
Szczegóły
2016-03-23

DRA.5532.1.11.2016 Publiczne Gimnazjum w Magnuszewie ul.Bohaterów Września 10
26-910 Magnuszew
Szczegóły
2016-03-22

DRA.5532.1.9.2016 II Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu ul.Kościuszki 39
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2016-03-31

KOG.5532.3.33.2016.EB Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego w Zespole Szkół nr 123 ul.Uprawna 9/17
02-967 Warszawa
Szczegóły
2016-03-21

KOG.5532.3.34.2016.EB Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej ul.Literacka 20
05-822 Milanówek
Szczegóły
2016-03-23

KOG.5532.2.28.201.EB Gimnazjum nr 28 im. Gen. Brygady Franciszka Sznajdego ul.W.Umińskiego 11
03-984 Warszawa
Szczegóły
do góry