Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-22

DRA.5532.1.14.2016 Publiczne Gimnazjumim. Jana Pawła II w Chlewiskach ul.Szkolna 15
26-510 Chlewiska
Szczegóły
2016-03-10

KOG.5532.3.21.2016.EZ Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej ul.Mazowiecka 154
05-300 Stara Niedziałka
Szczegóły
2016-03-22

DRA.5532.1.10.2016 Technikum w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu ul.Kościuszki 39
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2016-03-10

KOG.5532.2.15.2016.EZ Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Zespole Szkół ul.Mazowiecka 154
05-300 Stara Niedziałka
Szczegóły
2016-02-29

DSI.5532.1.10.2016.BP Technikum nr 1 ul.Skłodowskiej - Curie 24
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2016-03-15

DRA.5532.1.5.2016 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul.Kilińskiego 25
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-17

DRA.5532.1.6.2016 Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu ul.25 Czerwca 79
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-15

DRA.5532.1.4.2016 Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu ul.Warszawska 12
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-15

DCI.5532.1.5.2016.AM Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-03-30

DSI.5532.4.2.2016.AM Szkoła Podstawowa w Zembrowie ul.Zembrów 23
08-331 Zembrów
Szczegóły
do góry