Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-05

ZSE.5533.47.2016.JK Tęczowe Przedszkole w Konstancinie-Jeziornej ul.Jaworskiego 3
05-520 Konstancin-Jeziorna
Szczegóły
2016-03-31

KOG.5532.2.29.2016.EB Gimnazjum nr 116 w Zespole Szkół nr 123 ul.Uprawna 9/17
02-967 Warszawa
Szczegóły
2016-03-22

ZSE.5533.43.2016.EG Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr Grzegorza Maja w Warszawie ul.Patriotów 90
04-844 Warszawa
Szczegóły
2016-04-06

ZSE.5533.46.2016.JK Gminne Przedszkole nr 1 w Konstancinie-Jeziornej ul.Oborska 2
05-510 Warszawa
Szczegóły
2016-03-07

DRA.5533.46.2016 Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie ul.Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn
Szczegóły
2016-02-25

DCI.5533.16.2016.AM Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie ul.Szkolna 17
09 - 110 Sochocin
Szczegóły
2016-03-23

DRA.5532.1.15.2016 Publiczne Gimnazjum Nr 1im. Jana Pawła II w Kozienicach ul.Nowy Świat 24
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-03-01

ZSE.5533.32.2016.IW Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Piasecznie ul.Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2016-01-22

DRA.5533.6.2016.AB Bursa szkolna Nr 3 w Radomiu ul.Śniadeckich 5
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-31

ZSE.5533.48.2016.JK Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały ul.Wolskiego 15
04-140 Serock
Szczegóły
do góry