Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-29

ZSE.571.106.2015.AS Kanadyjskie Przedszkole w Warszawie ul.Ignacego Krasickiego 53
02-608 Warszawa
Szczegóły
2016-03-17

DRA.5533.54.2016.IG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku ul.Bikówek 21
05-600 Bikówek
Szczegóły
2016-04-11

DSI.5532.4.5.2016.AM Szkoła Podstawowa w Skórcu ul.Siedlecka 1
08-114 Skórzec
Szczegóły
2016-04-08

DSI.5532.4.7.2016.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach ul.Siedlecka 6
08-125 Suchożebry
Szczegóły
2016-02-09

DRA.5533.15.2016.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul.Sobieskiego 12
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-23

DRA.5533.34.2016.KZ Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.Powstańców Śląskich 9
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-18

DRA.5533.17.12.2016.KZ Europejska Szkoła Policealna w Radomiu ul.Traugutta 3
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-10

DRA.5533.47.2016.RO Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym ul.Podlesie Duże 71
26-804 Stromiec
Szczegóły
2016-02-16

DRA.5533.29.2016.IG Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach ul.Głowaczowska 33
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-03-15

KOG.5532.2.33.2016.JJ Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.Warszawska 63
02-495 Warszawa
Szczegóły
do góry