Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-04-01

ZSE.5533.45.2016.JK Przedszkole nr 275 ul.Piwarskiego 5
00-770 Warszawa
Szczegóły
2016-03-29

ZSE.5533.44.2016.JK Przedszkole nr 145 Czterolistna Koniczynka ul.Goszczynskiego 17a
02-610 Warszawa
Szczegóły
2016-02-02

ZSE.571.10.2016.GW Przedszkole nr 320 ul.Cokołowa 2
01-384 Warszawa
Szczegóły
2016-03-11

ZSE.5533.30.2016.GW Przedszkole Miejskie z Oddziałami Intergracyjnymi nr 7 im. J. Korczaka ul.Husarska 18A
05-120 Legionowo
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5532.11.2016.MK Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ul.Szkolna 41
27-350 Sienno
Szczegóły
2016-03-23

DOS.5532.1.9.2016.JS Zespół Szkół Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Styczniowych ul.Kościuszki 8
07-300 Ostrów Mazowiecka
Szczegóły
2016-03-23

DOS.5532.1.10.2016.JS ZS Nr 2 Technikum Nr 2 im.Powstańców Styczniowych ul.Kościuszki 8
07-300 Ostrów Mazowiecka
Szczegóły
2016-03-21

DCI.5532.1.13.2016.GG Publiczne Gimnazjum ul.Ks. Michalaka 10 C
06-420 Gołymin- Ośrodek
Szczegóły
2016-03-21

DCI.5532.1.12.2016.GG Liceum Ogólnokształcące im.ppłk. "Torfa" Antoniego Załęskiego ul.Wyzwolenia 13
06-445 Strzegowo
Szczegóły
2016-03-04

DSI.5533.8.2016.RP Szkoła Podstawowa nr 7 im. Cz. Kamińskiego ul.Starowiejska 23
08-110 Siedlce
Szczegóły
do góry