Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-11

KOG.5532.2.16.2016.TD Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki ul.Al.Niepodległości 27
02-653 Warszawa
Szczegóły
2016-01-27

DPŁ.5532.5.2016.AO Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie ul.Polna 39
09-500 Gostynin
Szczegóły
2016-03-04
2016-03-07
DOS.5533.12.2016.KI Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach ul.Białe-Szczepanowice 10
07-325 Boguty
Szczegóły
2016-03-15

KOG.571 .51 .2016.EB Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie ul.Szkolna 4
05-140 Jadwisin
Szczegóły
2016-03-17

KOG.5532.3.23.2016.TD Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 ul.Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-03-18

KOG.5532.2.14.2016.EZ Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich ul.gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
Szczegóły
2016-03-17

KOG.5532.2.18.2016.TD Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 im. Marii Konopnickiej ul.Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-03-17

KOG.5532.2.13.2016.EZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Gen. Piotra Szembeka ul.Boremlowska 6/12
04-309 Warszawa
Szczegóły
2016-03-11

KOG.5532.3.22.2016.EZ Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema ul.Szkolna 7
05-311 Ruda
Szczegóły
2016-03-18

KOG.5532.2.17.2016.TD Gimnazjum nr 125 w Zespole Szkół nr 43 ul.Kobiałka 49
03-044 Warszawa
Szczegóły
do góry