Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-23

DOS.5532.1.7.2016.TJ Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie ul.Niepodległości 27
06-320 Baranowo
Szczegóły
2016-03-18

DRA.5532.1.12.2016 Technikum w Zespole SzkółBudowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-30

DSI.5532.1.16.2016 VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul.ks. Jerzego Popiełuszki 8
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-30

DSI.5532.1.17.2016 Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul.ks. Jerzego Popiełuszki 8
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-18

DRA.5532.1.13.2016 Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Radomiu ul.Osiedlowa 36
26-600 RADOM
Szczegóły
2016-02-26

KOG.5532.2.20.2016.HD Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego ul.Polna 7
00-625 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29

KOG.5532.3.10.2016.HD Szkoła Podstawowa nr 214 w ZS nr 56 z OI ul.Fontany 1
01-835 Warszawa
Szczegóły
2016-02-01

KOG.5751.5.2016.WP Academy International karolkowa 49 dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ul.Karolkowa 49
01-001 Warszawa
Szczegóły
2016-03-18

DRA.5532.1.8.2016 Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-23

DOS.5532.1.5.2016.TJ Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Surowem ul.Surowe 194
07-431 Surowe
Szczegóły
do góry