Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-11

ZSE.552.95.2015.MZ Przedszszkole Owieczka.Asia, Zespół Wychowania Przedszkolnego Owieczka.Asia ul.Ekologiczna 15 /66
02-798 Warszawa
Szczegóły
2016-03-15

DSI.5532.1.8.2016 Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza ul.Szkolna 2
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-23

DSI.5532.1.13.2016 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul.Oskara Langego 8
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-03

KOG.5532.3.9.2016.HD Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi ul.J.Lewartowskiego 2
00-190 Warszawa
Szczegóły
2016-02-12

KOG.5532.2.4.2016.HD Gimnazjum nr 6 im. P€łku Armii Krajowej "Baszta" ul.Gruszczyńskiego 12
02-693 Warszawa
Szczegóły
2016-02-05

KOG.5532.2.3.2016.HD Gimnazjum Integracyjne nr 70 w ZS nr 56 z OI ul.Fontany 1
01-835 Warszawa
Szczegóły
2016-03-18

DRA.5532.1.7.2016 IX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Radomiu ul.Staromiejska 11
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-30

DSI.5532.1.18.2016.ED Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach ul.Brzeska 95
08-102 Siedlce
Szczegóły
2016-03-31

DOS.5533.13.2016.IM Publiczne Gimnazjum im. św. St. Kostki w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku ul.Jaciążek 64A
06-210 Płoniawy Bramura
Szczegóły
2016-03-21

ZSE.5533.37.2016.MB Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie ul.Kościuszki 41
05-800 Pruszków
Szczegóły
do góry