Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-30

DSI.5532.4.1.2016.AM Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach ul.Słoneczna 1
08-331 Sabnia
Szczegóły
2016-01-15

KOG.1410.36.2015.EB Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Warszawie ul.Strumykowa 21a
03-138 Warszawa
Szczegóły
2016-03-17

KOG.5532.3.42.2016.JS Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w ZSS nr 58 ul.Piaseczyńska 114/116
00-765 Warszawa
Szczegóły
2016-02-11

KOG.5532.3.7.2016.JS Szkoła Podstawowa nr 2 ul.Lipowa 11
05-850 Ożarów Mazowiecki
Szczegóły
2016-03-11

DOS.5532.1.2.2016.DZ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W Ostrołęce ul.Berlinga 5
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-11

DOS.5532.1.1.2016.DZ GIMNAZJUM NR 5 w Ostrołęce ul.Berlinga 5
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-31

DCI.5533.23.2016.JJ Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Mławie ul.Zuzanny Morawskiej 29
06-500 Mława
Szczegóły
2016-03-15

ZSE.5533.36.2016JK Przedszkole nr 159 ul.Taneczna 74
02-829 Warszawa
Szczegóły
2016-03-08

5533.33.2016.RK Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul.Sowia 4
00-318 Warszawa
Szczegóły
2016-03-17

DCI.5533.26.2016.JJ Szkoła Podstawowa im. A Zawadzkiego w Strzegocinie ul.Strzegocin 4
06-150 Strzegocin
Szczegóły
do góry